The Brandy Bar – Shotts, Lanarkshire – Sat 14th Nov 2015